workshop-forløbets pris og form

Jeg har lavet et koncept, som bryder det komplekse ned i operationelle bider ved at tage dig og din ledergruppe (evt. HR) igennem 4 trin, der tilsammen styrker din organisations selvledelse.

Hvordan vi sammensætter workshop-forløbet vil være i samarbejde med dig og ledergruppen ud fra den score, I får i selvledelsestesten™.

Forløbet giver et rum til at få viden og træffe beslutninger, som en travl hverdag, forhindrer.

 

PRISEN ER 15.000 KR. EX MOMS/KØRSEL PR. WORKSHOP

Hver workshop inkluderer forberedelse, heldags-workshop, playbook, en udvalgt HR-proces og 2 timers opfølgende coaching

#1 Kick-off workshoppen er et MUST

Her definerer vi selvledelseskulturen for netop din virksomhed og lægger jeres (selv)ledelsesfundament. Denne workshop er et MUST for at vi alle forstå, hvad selvledelse er, og hvad vi comitter os til.

 • Lyn-kursus i selvledelse som begreb og koncept.
 • Beslutning om ‘hvor selvledende organisationen eller teams skal være ud fra forretningsmål og produkt/ydelse.
 • Hvordan balancen mellem trivsel og effektivitet ser ud.
 • Hvad betyder dette for jeres ledelse?
 • Selvledelsestesten™ gennemgås for hele ledergruppen/ HR med fokus på fælles forståelse, fælles fokus og accept af score/ parathed.

Workshop 2, 3 og 4 skræddersyes ud fra scoren i selvledelsestesten™

Hver workshop er designet med indhold der fylder en heldags-workshop pr. gang, da dialogen er vigtig for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Men vi kan godt lade en workshop fylde mere end en anden – fx hvis I har etablerede værdier, men intet har omkring roller og ansvar, så lader vi dette fylde fx 1,5 workshopdag.

Efter workshop #1, så planlægger vi de resterende workshops ud fra selvledelsestesten™

 • Lyn-kursus i “værdibaseret ledelse som et ledelsesværktøj”.
 • Definering/opdatering af værdisæt (workshoppen skræddersyes til jeres værdiscore i selvledelsestesten™.
 • Værdierne omsættes til intern adfærd på tre niveauer: Medarbejderoplevelsen i processer, ledelseskommunikationen og medarbejdernes adfærd.
 • Hvor skal værdierne leve stærkest? Vi lægger en implementeringsplan så værdierne får liv i praksis.

Indholdet på denne workshop er:

 • Lyn-kursus i, hvordan du nedbryder strategi og mål til adfærd. Vi sætter fokus på indhold ud fra jeres ‘virksomhedsmål koblet til adfærd’-score i selvledelsestesten™.
 • Definering af hvorfor vi gør som vi gør (formål og mening) for hver afdeling ift.  virksomhedsmål og kultur.
 • Definering af hvordan vi bedst arbejder – det kan fx være ud fra fokus på kvalitet, kundekontakten m.m.
 • Definering af hvad der skal prioriteres og de vigtigste to do’s (opgaver og adfærd med fokus på kunden).
 • Vi uddyber og planlægger den prioriterede indsats fra workshop #3 (definering af jeres HR-procesdesign).
 • Afrunding på forløbet med fokus på, hvordan vi sikrer fremdrift som styrker jeres selvledende kultur.
 • Lyn-kursus i, hvordan den gode feedback og gode dialog ser ud. Indholdet skræddersyes til scoren for ‘Løbende dialog & feedbackkultur’ i selvledelsestesten™.
 • Hvad er en passende løbende dialog for netop jeres organisation? Vi beslutter os for antal pr. år.
 • Hvad er den gode dialog for netop jer? Vi definerer indhold.
 • Hvordan giver vi feedback som ledelse? Beslutning om form og ordlyd.
 • Afrunding på forløbet med fokus på, hvordan vi sikrer fremdrift som styrker jeres selvledende kultur.

VIL DU GERNE HØRE MERE?

Lad os tage en snak om, hvordan et workshop-forløb kan se ud for dig og din ledergruppe/(HR)