You are currently viewing Din work life balance hænger sammen med, hvad dine personlige og virksomheds mål er – hvad er vigtigt for dig?

Din work life balance hænger sammen med, hvad dine personlige og virksomheds mål er – hvad er vigtigt for dig?

Tak fordi du læser med – jeg håber du kan finde værdi i denne artikel, hvor jeg bl.a. vil snakke om, hvordan du tænker dig selv ind i din forretning.

Work Life balance som selvstændig – som nystartet eller når du er erfaren (måske med ansatte)

I artiklen vil jeg komme ind på, hvordan du kan forholde dig til din egen ’work life balance’, og her er det vigtigt at lytte efter til dét, som er rigtigt for dig og din virksomhed. Det at lytte til sig selv i forhold til hvad der er rigtigt for dig som privat person, og hvad der er rigtigt for din forretning – disse to ting hænger sammen, da du som selvstændig ikke kan skille de to ad.

Jeg vil ikke lade som om, at jeg har alle svarerne på, hvordan du får skabt den rigtige ’work life balance’ – jeg har dog én af brikkerne som kan være med til at danne det fulde billede. Tag det med fra artiklen, som giver mening for dig.

”Det eneste jeg er sikker på, dét er: Har du det godt? Så giver det værdi i sidste ende for din forretning”.

 

Nedenfor kan du læse om 5 punkter, som kan påvirke din ’work life balance’ – hvad skal du være OBS på som selvstændig?

#1 Du lægger ikke dit job fra dig, når du har fri – du som person er med i alt.

Uanset om du er dig selv eller har ansatte, så er det at være selvstændig, som jeg ser det, indbegrebet af at have sig selv med på arbejde. Dine værdier, dine mål for din virksomhed og alle dine erfaringer og kompetencer sættes i spil. Det at være selvstændig er ikke en funktion som du træder ind i, og så lægger den fra dig, når du går hjem. Og netop derfor bliver din trivsel og ’work life balance’ vigtig for dig, dine nærmeste og også din forretning.

 • Har du fået forventningsafstemt med dig selv, hvordan prioriteten skal være mellem din forretning og dit private liv?
 • Hvilke mål har du for din virksomhed?
 • Hvilke mål har du i dit private liv?

Hvad der er den rigtige balance kan ændre sig afhængig af, hvor du er henne i dit liv og hvad du møder af både muligheder og udfordringer mens livet sker. Hvor er du henne lige nu i dit liv? Hvad er der energi til? Hvad er vigtigt for dig?

#2 Der er altid noget der styrer os i en bestemt retning/ fokus– hvad styrer dig?

Vi har altid noget, der styrer os; vores værdier og overbevisninger, vores erfaringer og oplevelser. Jeg ser typisk 3 kategorier, som jeg har beskrevet nedenfor – hvad passer til dig?

Jeg er ikke psykolog og vil ikke komme ind på, hvad der kan ligge bag, og der kan også være en helt fjerde eller femte ting, som du følger uden helt at være klar over det. MEN jeg ved, at det er vigtigt at vide, hvad vi er styret af, da det rent faktisk kan påvirke dig og din forretning. Og her tænker jeg også på dine værdier og overbevisninger.

Dét jeg ønsker for dig som selvstændig er, at du er bevidst om netop dét, der styrer og motiverer dig.

Tre kategorier – kan du genkende dig i en af dem?

 1. Du tager for meget ansvar: Måske tager du mere ansvar end du skal? Så skal du være OBS på, hvor langt du går i dine løsninger hos kunden og dine medarbejdere, hvis du har ansatte. Eller OBS på at du ikke bygger dit produkt/ ydelse op omkring et ønske om at hjælpe, hvis målgruppen ikke er parat eller finder det nødvendigt. Og også være opmærksom på, om du giver mere end kunden vil betale.
 2. Fuld skrald på udvikling: Måske er du 110% på udvikling og idéer af din virksomhed – så skal du måske turde stoppe op og se om andre (og også om du) kan følge med? Er det gennemtænkt? Hvad sker der hvis du ikke har travlt? Det er en styrke at handle – men for meget handling uden det er gennemtænkt, forvirrer kunder, medarbejdere og dig selv i sidste ende. Vær opmærksom på at udvikling for udviklingens skyld ikke nødvendigvis tjener din forretning.
 3. Du bliver passiv og overvældet: Måske bliver du handlingslammet og dermed ikke får gjort det nødvendige, selv om du ved, at det vil være det rigtige? Det kan virke fuldstændig uoverskueligt at nå alt det man gerne vil, og også hvis man er presset på økonomi eller andre ting, som tager dit mentale overskud. Men øv dig i handling og i at finde løsninger, men start med det realistiske. Byg små handlinger på, så du oplever succes, og så kan du tage større handling, når du har fået oparbejdet nogle succeser med at have fokus på handling. Og vær ok med at du kommer til at gøre fejl.

#3 Hvordan vil du gerne arbejde? Dette spiller ind på dit koncept og dine ydelser/produkter.

Når du er klar på, hvad der styrer dig og hvad der er vigtigt for dig, så kan du også træffe bevidste valg. Det er vigtigt at tænke dit forretningskoncept rundt omkring den ’work life balance’, som du ønsker. Og det betyder noget for, hvem dine kunder er og den måde dine ydelser/produkter sætter rammen for, hvordan du arbejder.

Derfor skal du overveje, hvad du har brug for i din hverdag, der hvor du er lige nu:

 • Har du motivationen, energien og rammerne omkring dig til altid at være på? Dette kan både være i dit servicekoncept, ydelser der kræver du konstant er på, eller kunder, som forventer du svarer indenfor 10 minutter.
 • Har du brug for refleksion og fordybelse? Dette stiller krav til det produkt eller den ydelse du leverer og vil sælge.
 • Har du brug for at være mere bag linjerne? Så stiller det igen krav til din målgruppe og dine produkter/ ydelser.

Derfor er det vigtigt at du tænker dig selv ind i dine ydelser/produkter og i den måde, som du vil komme til at arbejde på overfor dine kunder. Hvordan vil du gerne arbejde?

#4 Brug dine styrker – ved du egentligt hvad du bruger din tid på?

Noget af det som gør dig glad og at du trives er ’mestring’ af dine opgaver. Og som selvstændig er der mange!

Du har mange udførende roller (markedsføring, salg, levering af dine ydelser/produkter, bogføring, hjemmeside mm). Og så bevæger du dig fra den operationelle rolle (det udførende) til det taktiske (det planlæggende) op til det strategiske, hvor du som indehaver af din virksomhed skal være ”rigtig” CEO.

Ved du hvad du bruger din tid på? Hvad er vigtigt for dig og din forretning dér, hvor du er nu?

Det er vigtigt, at du overvejer, hvor dine styrker ligger, og også at du er bevidst om, hvad du egentligt bruger din tid på – og dét du bruger din tid på er det rigtige? Det nemme vil være at sige – gør det, der gør dig glad og giver god energi – og lad andre gøre det, som er svært for dig. MEN det kræver både penge og også tid at få andre ind i tingene.

Mit ønsker er, at du er bevidst om, hvor du befinder dig henne i dit eget organisationsdiagram – og at det, som du ikke mestre så godt, at du giver dig tid i din planlægning til at oplade igen.

#5 Hvorfor det er så svært at lytte efter til, hvad der er rigtigt for dig selv…

Der kan være mange grunde til at det er svært at mærke efter, hvad der er rigtigt, og at handle på det ikke mindst for at du får den ’work life balance’, som du ved er rigtig for dig.

Jeg har forsøgt at liste nogle af punkterne, som kan forklare, hvorfor det kan være svært at lytte efter:

 • Dine kunder er dit levebrød – de ønsker måske noget, som kan have svært ved at levere eller trives i – hvad så? Dette stiller jo store spørgsmål til din forretningsmodel – hvordan du skal tjene penge og hvem du skal tjene penge på. Dette kan godt virke uoverskueligt.
 • Trends og alle de meninger, som du møder på din vej som selvstændig. Der er virkelig mange meninger om, hvordan du skal bygge din forretning op. Dette tænker jeg specielt er i opstartsfasen, at du vil mærke dette. Men som erfaren, så skal du også forholde dig til de trends der er derude. For uanset hvor langt væk nogle trends er, så drypper de ned ad i samfundet og til sidst rammer trends og de holdninger, som de skaber, dine kunder og dig. Derfor er det vigtigt, at du er klar over, hvad du hopper med på af trends og overbevisninger, og hvad du vælger fra og holder fast i dét som er godt for dig – og dermed godt for din forretning.
 • Indtægten er essentiel som selvstændig – og når du ikke tjener nok, så kan man opleve at blive helt krampagtig og oprigtigt bange for sit eget levebrød. Dette kan gøre, at du ikke kan se klart eller kan få handlet rigtigt – enten ved at være agil og tilpasse dig markedet eller at du klør på, men med det helt forkerte.
 • Din familie – støtter de dig? Er der kamp om dine ressourcer? Få snakket om det og prøv at møde hinanden. Det er en livsstil at være selvstændig – men det betyder ikke, at det skal være en kamp om alt hvad du gør/ ikke gør.

Artiklen her er en kærlig opfordring til at bygge din virksomhed op omkring den ’work life balance’, som er vigtig for dig.

Work life balance er noget man mærker, og noget man skal forholde sig til hele tiden  – og husk det ændrer sig efter det sted, du står i livet. 

Work life balance er svær – og det er helt normalt, og det er vigtigt at respektere dette og tage det alvorligt. Det samme gør jeg – nogle gange med mere held end andre gange?

Har du spørgsmål omkring din work life balance, så er du velkommen til at skrive eller ringe til mig på henriette@hrudvikling.dk og mobil nummer 2714 8892

Mange hilsner,

Henriette , Indehaver & konsulent HR UDVIKLING