Selvledelsestesten™:
Hvor stærke rammer har I for jeres selvledelse?

Selvledelsestesten™ tager 15 minutter og har fokus på de organisatoriske rammer.

Selvledelse er et delt ansvar mellem medarbejder og ledelse/HR – testen har fokus på sidstnævntes ansvar. Link til testen findes nederst.

Selvledelsestesten™ bygger på et stærkt koncept der via 4 trin styrker selvledelseskulturen:

Trin 1 Selvledelsesfundamentet: Fundamentet for selvledelse handler helt konkret om balancen mellem trivsel og effektivitet. Det handler også om en bevidst beslutning om, hvor selvledende medarbejderne skal være. 

Svarerne herpå afgør, hvornår man ved, at man har gjort nok og er en succes.

Trin 2 Værdierne: Jeres selvledelseskultur skabes også af værdierne. Både som et konkret ledelsesværktøj men også konkret i jeres design af processer. Hvor fokus skal være afhænger af, hvor øvet organisationen er i at arbejde med værdier.

Svarene herpå afgør, hvornår man ved, at man vælger den rigtige adfærd.

Trin 3 Virksomhedsmål koblet til adfærd: Det er helt essentielt, at alle forstår hvorfor, hvordan og hvad de skal gøre og prioritere, så alle arbejder for at nå virksomhedens mål.

Svarene herpå afgør om man forstår sin rolle, sit ansvar, og arbejder med de rigtige processer og opgave prioriteter.

Trin 4 Den løbende dialog og feedbackkultur: Hvor ofte skal I have en dialog med jeres medarbejdere omkring prioriteter, forventninger og adfærd? Hvordan giver I en feedback som styrker og guider den enkelte?

Svarene herpå afgør hvordan I støtter den enkelte i at lede sig selv, da selvledelse er et delt ansvar. I dette trin kobler I organisationens rammer sammen med den enkeltes individuelle ansvar for at lede sig selv bedst muligt.

Selvledelsestesten™ giver dig:

En status på hvor stærke rammer I har for selvledelse i netop jeres organisation via en samlet score og delscores. Scoren gør noget komplekst lettere at måle på og snakke om.

Et klart overblik over, hvor det giver mest værdi og mening at sætte ind for at styrke selvledelsen via delscores.

Et fælles sprog og forståelse internt i ledergruppen og mellem ledergruppen og HR, om hvad selvledelse er og kræver, og afdækker om I opfatter rammerne ens eller forskelligt.