Hvor stærk er jeres selvledelsesevne?

Sæt de rigtige rammer via 4 trin og få en stærk selvledelseskultur.

Som professionelle er vi selvledende, men hvordan vi ‘leder og selv’, dét er virksomhedsspecifikt.
Derfor er selvledelse heller ikke noget du er født med.
Det er et delt ansvar mellem medarbejder og leder.
Og ledelsen skal sætte de rigtige rammer for netop jeres selvledelseskultur via 4 trin:

#1 Balance mellem trivsel og effektivitet

Trivsel og effektivitet går hånd i hånd, og ved at få den rigtige balance for netop jeres virksomhed mellem effektivitet og trivsel, så kan I både tiltrække, skabe tilknytning og performe ved at I skaber bæredygtige arbejdsliv.

Hvordan ser denne balance ud for netop jeres virksomhed?

#2 Værdierne som guide for adfærd

Værdierne er med til at guide vores adfærd – værdierne bestemmer de valg vi træffer, vores kommunikation og også, hvordan vi som HR designer HR-processerne. Værdierne vil i sidste ende styrke medarbejdernes tilknytning til virksomheden.

Hvordan ser jeres værdier ud? Og er de fremtidssikret til at tiltrække og tilknytte medarbejdere?

#3 Roller, ansvar, arbejdsgange og opgaveprioritering

Performance er essentiel for at virksomheden har en sund effektivitet og økonomi. Og performance styrkes ved at koble virksomhedsmål til adfærd, hvor alle forstår deres ansvar, deres rolle, arbejdsgange og prioriteter.

Hvordan performer jeres organisation?

#4 Løbende dialog og feedback

Selvledelse er et delt ansvar og ved at styrke den løbende dialog og feedback, så skaber I et rum, hvor leder og medarbejder deler ansvaret for selvledelse: Medarbejderne har et ansvar for at lede sig selv bedst muligt, og ledelsen har et ansvar for at sætte de rigtige rammer, som medarbejderne kan lede sig selv i via de tre ovenstående områder.

Hvordan er jeres dialog mellem ledere og medarbejdere i dag?

Kickstart og styrk jeres selvledelseskultur
- få taget Selvledelsestesten360™

  • Selvledelsestesten360™ kommer hele vejen rundt omkring jeres rammer for selvledelseskultur som ‘de ser ud nu’, og via en samlet score og delscores pr. trin, så får vi et klart overblik over styrkerne, og hvor vi skal sætte ind henne.
  • Selvledelsestesten360™ danner grobund for jeres videre arbejde med at styrke selvledelseskulturen – om det handler om at lede sig selv på nye måde grundet ESG, eller fordi I ønsker mere selvledende teams eller ønsker at øge trivslen og effektiviteten (vil kan tilpasse spørgsmålene til netop jer).
  • Selvledelsestesten360™kan gennemføres på direktions-  ledergruppe- og afdelings-/teamniveau (også I samarbejde med HR, hvis I har dette).

Og få fordelene ved en stærk selvledelseskultur

Grundlæggende vil I kunne tiltrække og tilknytte de medarbejdere, der er rigtige for jeres virksomhed, når I har:
 
  • Balance mellem trivsel og effektivitet, der skaber bæredygtige arbejdsliv – hvad betyder det for netop jeres virksomhed?
  • Værdier der giver mening, har flere fordele: De sikrer, at der er et værdimatch mellem medarbejder og virksomhed, at HR-processerne er designet så de understøtter værdierne i praksis, og værdierne er med til at definere kulturen.
  • Mening og formål i arbejdet, sikrer en god performance og kan sikre at I kan efterleve fx jeres ESG, være selvledende på den ‘rigtige’ måde og nå de strategiske mål, I har sat jer.
  • En sund og stærk dialog mellem leder og medarbejder, hvor I deler ansvaret for selvledelse, og er fælles om løsninger.

Selvledelsestesten360™ danner grundlag for et internt forløb skræddersyet efter resultatet.

 

Resultatet at Selvledelsestesten360™ viser en score for, hvor stærke rammer I har for jeres selvledelseskultur og også, hvilke fokusområder, I vurderer vigtige.

Kig med nedenfor og se, hvilke elementer vi kan indarbejde i et skræddersyet forløb, der styrker rammerne for en stærk selvledelseskultur.