Vil du også gerne have et team, hvor der er balance mellem trivsel og effektivitet?

Selvledelse kan styrke dig og dit team

– og kan være den rigtige løsning, hvis…

Hvad får du ud af at styrke selvledelsen i dit team?

Selvledelse er med til at styrke medarbejdernes motivation, da de får ansvar, medbestemmelse og de kan forme deres arbejdsdag som passer den enkelte og teamet.

Værdierne bliver vigtige, så alle ved, hvad der er anset som den rigtige adfærd. På den måde kan du slippe kontrollen og give ansvaret videre. 

Og I får også styrket dialogen mellem jer, da selvledelse kræver løbende forventningsafstemning. Det er win-win.

Vi skræddersyer et program præcis til dit team eller organisation via de 5 I'er.

Det rigtige forløb til dit team eller organisation er unikt – jeg hjælper dig og lederteamet med at koble de strategiske mål, værdierne og den enkeltes ledelsesstil sammen til et forløb, som styrker selvledelsesevnen for den enkelte og giver en stærk selvledelseskultur i teamet eller organisationen.

Jeg faciliterer nedenstående proces, hvor vi kommer igennem de 5 I’er. Denne proces vil sikre, at vi får valgt de rigtige tiltag og indsatser.

IDENTIFICÉR

Vi arbejder både med de strategiske mål, men også med dét, der fylder i hverdagen: 

Vi identificerer hvad en "bæredygtig" kultur betyder for jer (en del af  S'et i ESG: Hvilke strategiske overvejelser og visioner har I ift. tiltrækning, tilknytning og trivsel? Hvilke performance ønsker og mål har I?. Mulighed for at gennemføre en kulturanalyse, hvis behov herfor.

Hvilke praktiske udfordringer oplever I ift. trivsel- fx. fravær, personaleomsætning, silo-arbejde eller behov for at ændre stemningen og måden I taler sammen på? Hvad betyde dette for jeres performance?

INDKREDS

Før vi kan lægge en plan, skal vi have indkredset, hvad vi skal på både viden-, proces- og kompetence-niveau. Dette gør vi ved at:

Gennemføre Selvledelsestesten360™ på ledelsesniveau eller teamniveau. Selvledelsestesten360™ giver os en status over, hvor stærke eller svage rammerne er for jeres selvledelse her-og-nu.

På baggrund af outputtet fra 'IDENTIFICÉR' kan vi nu ud fra resultatet af Selvledelsestesten360™  lave den indledende handlingsplan på kort og lang sigte.

INTRODUCÉR

Dette er en buttom up proces. Her involverer vi medarbejderne i, hvad vi tænker, hvilke overvejelser der er, hvordan de bedst ser dette lykkes og deres input.

OBS: Medarbejderinvolvering kan sagtens ske i de andre to forudgående processer. Men i INTRODUCÉR fasen er det vigtigt at få medarbejderinddragelse, så der er opbakning til de tiltag, der ønskes igangsat.  På baggrund af input, så får vi finjusteret handlingsplanen og tiltagene.

IMPLEMENTÉR (en ITERATIV tilgang)

Iterativ betyder en læringsproces, hvor vi trinvis bevæger os mod målet imens vi lærer og tilpasser. Derfor vil jeg arbejde med en tilgang til implementering, der løbende tilpasses teamet og organisationen, da der vil være et eksperimentelt element i det vi gør, når  vi ændrer ledelsesformen til  selvledelse. 

Vi kigger på, hvilke tiltag der styrker dig som leder i at udøve ledelsesformen 'selvledelse'.
Vi kigger på processerne omkring teamet, som styrker deres selvledelsesevne.
Vi kigger på den enkelte medarbejder, så vi får bygget de rigtige kompetencer på.

Vi følger op på, hvordan det går med implementeringen med workshops, coaching og tilpasning af tiltag ud fra, hvad jeres behov er.

En case: "Nu kender vi alle spillereglerne"

Vi var vækstet i antal medarbejdere, og jeg havde dels brug for at kunne overdrage mere ansvar til mine medarbejdere, men også at vi fik snakket om vores værdier. Min visioner at vi skal arbejde mindre, for at styrke vores trivsel, og det kræver vi er effektive. Dette betyder noget for den måde vi leder os selv på i dagligdagen og også hvordan vi gør det (vores værdier).
Vi alle fik en fælles forståelse for hinanden, for vores værdier og de rammer, jeg gerne vil sætte.
 
Sandy Due Fredtoft Petersen, Direktør, First Finance & Poeple.

Skal vi snakke videre?

Jeg hjælper dig med at sætte tydelige rammer, der styrker trivsel og performance

Som leder skal du performe i ofte uklare rammer, og hvordan sikrer du, at dit team når jeres mål samtidig med de har høj trivsel? Og at du samtidig skal lede et team, der måske arbejder hybridt og består af flere generationer. Og så skal du i øvrigt også lige huske at lede dig selv, så du har overskud og har god energi!
 

Min vision er: “Ingen skal stå alene i deres selvledelse” og derfor er mit fokus på det fælles ansvar vi har for at skabe en selvledelseskultur der balancerer trivsel og performance.

Skal jeg også hjælpe dig?

Ekstra info om Selvledelsestesten360™

Selvledelsestesten360™ er et digitalt værktøj og som bruges aktivt i den anden del i processen som hedder ‘INDKREDS’. Selvledelsestesten360™ giver netop mulighed for, at vi kan indkredse, få overblik og en status over, hvor stærke rammerne er for jeres selvledelse her-og-nu.
Selvledelsestesten360™ giver mulighed for at få lagt en handlingsplan som alle bakker op om.
Selvledelsestesten360™ kan gennemføres på ledelses- og teamniveau.