Er din virksomhed, som
du vil have den?

Lad mig hjælpe dig – vi starter, hvor du er.

henriette

Er din virksomhed, som du vil have den?

Derfor!

Jeg har startet HR UDVIKLING ud fra et behov, jeg har set i de seneste otte år, hvor jeg har arbejdet med ejerledere i SMV’er. 

Et behov for at få frigjort energi og tid, et behov for at stoppe op og træffe bevidste valg og overveje om din virksomhed, er som den skal være. Tingene går stærkt i hverdagen, hvor drift, kunder og forretning fylder. Og derfor bliver der ofte lavet hurtige ansættelser, hurtige overleveringer og det er nemt at glemme, at når du har ansatte, at de har behov for mere viden, styring og rammer at navigere i – dette er både godt for dem, men også din forretning. 

Vi starter der, hvor du er, og vi finder løsninger, der passer til dine værdier, holdninger og idéer til fremtiden. Som ejerleder er du lig din virksomhed – og dette er en styrke, som vi bygger videre på. Derfor arbejder jeg også målrettet med din trivsel, din effektivitet i hverdagen og din ledelsesrolle.

Sådan fungerer det

Jeg arbejder ud fra at alle tiltag, som vi laver, er koblet op på mål som giver mening for dig, din forretning og dine medarbejdere. 

Jeg har fokus på, at vi starter, hvor du er = hvad fylder lige nu og her og på sigt.

Vi prioriterer efter hvad der er kritisk for dig, din forretning og dine medarbejdere.

Jeg sælger ikke store projekter, men derimod sælger jeg løsninger, der virker i praksis. 

Jeg er fair i priser og ligger meget konkurrencedygtigt – så det skal ikke være det, som holder dig tilbage for at komme i gang.

Min tilgang

Jeg har arbejdet med udvikling i mange år – alt fra koncepter, processer og arbejdsgange til kultur i organisationer. Jeg har fokus på, at få tiltag til at virke i hverdagen, og at det er løsninger, som du kan bruge i praksis.

Jeg vil bygge videre på dine værdier, dine holdninger og dine idéer. Som ejerleder er du kulturen, du er grunden til at folk søger job hos netop dig, og vi skal bruge dine styrker og få dine medarbejdere, dine arbejdsgange og din kommunikation til at afspejle det, du ønsker. Det kommer nemlig ikke af sig selv, det kræver en klar plan, og at man i praksis gør det, man siger. Og her kan jeg hjælpe dig med at få din virksomhed, som du vil have den.

Jeg er nærværende, nysgerrig og har respekt for de erfaringer, du har i forhold til dine medarbejdere og kunder. Jeg er direkte i min kommunikation og er høj på min faglighed. Min styrke er, at jeg finder en løsning, som passer til netop dig og din virksomhed, og til den specifikke situation, som vi snakker om.  

Fakta

  • Cand.Merc.HRM fra CBS
  • Bachelor med fokus på forandrings- og værdibaseret ledelse fra RUC
  • Coaching
  • Persontype forståelse ud fra MBTI
  • Projektledelse
  • Implementering og opfølgning
  • Forretningsforståelse (kunder, forretning og medarbejderkompetencer)
  • Nomineret til Akademikerprisen i 2019 for opbygning af HR i SMV (Region Sydjylland)

Udvikling betyder noget for mig

Jeg har stor respekt for ejerledere, og derfor har jeg startet HR UDVIKLING som i bund og grund handler om at du får din virksomhed, som du vil have den. Og at skabe løsninger, der virker i praksis. HR UDVIKLING handler også om, at få dine værdier, holdninger og det unikke, der er i netop din virksomhed frem og til bide sig fast hos dine medarbejdere og i den måde, som du gør tingene på. Så kort sagt: At udvikle på en måde, der giver mening for dig!

Udvikling har altid været en del af mig; jeg kan bare ikke lade være! Og derfor er mit fokus på udvikling af din virksomhed.

Personligt ved jeg, hvad det betyder at være på vej i udvikling, og jeg forstår, hvad det kræver at udvikle sig. Derfor ved jeg, at uanset hvad udfordringen er, så kan jeg hjælpe med udviklingen af din organisation, dine medarbejdere og din rolle som ejerleder. 

Helt privat, så har jeg to dejlige børn, er gift og bor i Kolding. Oprindeligt er jeg fra Aalborg, men har nu slået mig ned i Kolding, sammen med min familie. Jeg er 41 år, og har mere end 14 års erfaring med udvikling og at få skabt dialog og sikret løsninger.

 (+45) 27 14 88 92
 henriette@hrudvikling.dk