Ingen skal stå alene i selvledelse! Sammen sætter vi rammerne og vi deler ansvaret.

Min vision er:

Alt for ofte står vi alene som individer med et ansvar som er et fælles anliggende, nemlig kultur, trivsel og fællesskab. Rammerne er essentielle for at vi forebygger stress, og dermed får skabt sunde og bæredygtige kulturer og bæredygtige arbejdsliv. Derfor er min vision at ingen står alene i selvledelse, og at vi sammen sætter rammerne. Visionen betyder også at vi deler ansvaret mellem leder og medarbejder (ved selvledelse) og mellem organisation og team (selvledende teams).

Min mission er:

Jeg hjælper med at styrke selvledelsesevnen sammen med ledelsen for selvledelse (ledelsesform) og selvledende teams (organisationsform) ved at sætte de rigtige rammer. Mit fokus på rammerne handler  grundlæggende om at forebygge stress, og samtidig dele ansvaret for det vi er fælles om: Kultur, trivsel og fællesskab. En stærk selvledelsesevne skabes ved at dele ansvaret: Vi sætter rammerne og vi leder os selv bedst muligt indefra og ud. Hvordan de rigtige rammer ser ud, det er virksomhedsspecifikt, men noget som er generisk og fælles for rammerne er de 4 trin (læs mere her), som gennemsyrer min måde at arbejde på med selvledelse og selvledende teams.

Stærke rammer støtter den enkeltes selvledelsesevne

Alt for ofte ser jeg at individet bærer ansvaret for egen trivsel, egen effektivitet og kulturen.  Jeg mener dog, at vi glemmer en helt væsentlig faktor, som er det organisatoriske perspektiv. Jeg har udviklet et koncept for selvledelse, hvor fokus er på at skabe stærke organisatoriske rammer, som styrker organisationens selvledelse – og dermed også støtter den enkeltes selvledelse. Ingen skal stå alene i selvledelse – ansvaret er delt, og sammen sætter vi rammerne.

Hybrid, ude, kontor - vi leder os selv på indersiden

Uanset om vi er selvledende (en leder sætter rammerne) eller i selvledende teams (teamet sætter rammerne), så leder vi os selv på indersiden og ud. Dvs. rammerne bliver vigtige for den måde vi skal lede os selv, og dermd også virksomheds specifikt og kultur specifikt.

Jeg har specialiseret mig i at sætte de rigtige rammer med fokus på at forebygge stress. I 2007 specialiserede jeg mig i selvledelse, og efter Corona blev der sat skub i ‘hvordan vi er selvledende’ da vi alle skulle arbejde på nye måder. Og det hele gik. Og det skubbede til grænserne for fleksibilitet og også for vores trivsel. Og det satte også skub i den måde vi arbejder på post-Corona. Så hvordan sikrer vi, at vi er effektive, trives, samtidig med vi er fleksible? Og hvordan møder vi nye krav som ESG stiller os? Og selvledende teams er en ny organisationsform som også kræver stærke rammer og en stærk selvledelsesevne.

4 trin der gennemsyrer min tilgang til selvledelse og selvledende teams

At skabe en stærk selvledelsesevne er svært, da det kræver stærke rammer, men også stærk rolleforståelse og kompetencer.  De fire trin er gennemsyrende for den måde jeg har designet processerne for mit arbejde med selvledelse (de 5 I’er) og for selvledende teams (M O D I G).

Mit hjerte banker for at vi får forebygget stress, og de fire trin indebærer: 1: Balancen mellem trivsel og stress. 2: Værdier der guider adfærd. 3: Rolle-, proces-, og opgaveforståelse. 4: Løbende dialog og feedback. Det er en helheds betragtning på at vi får den rigtige kultur, trivsel og fællesskab.

Mine værdier som menneske og som konsulent:

Selvledelsesevnen kan ses som en balancegang: En balance der overordnet tilgodeser den enkeltes trivsel og performance som kan se forskellige ud, da vi alle har forskellige livsfaser. Og på organisatorisk plan – glade medarbejdere, der performer og har lyst til at blive i virksomheden. Balancen skal også ses i forhold til, hvordan vi deler ansvaret for selvledelse og selvledende teams på ledelses/ organisatorisk niveau og individuelt niveau.

Jeg er resultatorienteret samtidig med at vores samarbejde bygger på, at jeg ser jeres styrker og ønsker, som vi bygger videre på. Jeg vil altid spejle de trends der er, og også spejle jeres meninger og status, så vi alle har en tydelig forståelse af situationer, udfordringer og muligheder.

At styrke selvledelsesevnen og sætte de rigtige rammer – uanset om det er selvledelse som ledelsesform, eller selvledende teams som organisationsform, så er der ingen hurtige løsninger. Det er en langsigtet investering i udvikling af de organisatoriske processer og også den enkeltes kompetencer, der matcher den(de) rolle(r), som hhv. selvledelse og selvledende teams kræver.

Kvalifikationer & Kompetencer

Jeg har over 16 års erfaring og de 13 af årene er i SMV-segmentet, hvor jeg har siddet i forskellige konsulentroller, og jeg har også erfaring fra de store virksomheder som Vestas, Bredenoord (Hollandsk koncern) og Kelsen (en del af FBC koncernen).

Jeg har altid drømt om at være selvstændig – det ligger til min person – men det kræver erfaring at kunne stå inde for sin faglighed og det ansvar en konsulent påtager sig. Derfor startede jeg først min virksomhed i sommer 2021, da jeg som 41 årig tog springet – jeg havde nok erfaring nu og det var en tid, hvor jeg havde brug for at noget måtte ændre sig i mit arbejdsliv af flere grunde: Et ønske om at faktisk kunne påvirke noget ude i organisationen, jeg hjælper. Et ønske om bedre balance i mit liv. Et ønske om at gøre det jeg tror på er rigtigt – særligt med fokus på at sætte de rigtige rammer og forebygge stress og skabe balance mellem trivsel og performance.

Jeg er en stærk facilitator, der evner at skabe fremdrift og byggebro mellem meninger, holdninger og forskelligheder.

I 2019 blev jeg nomineret til kandidatprisen for at opbygge HR i en SMV i Region Syd.

I 2007 færdiggjorde jeg min kandidat i cand.merc.HRM fra CBS. Her skrev jeg speciale i Selvledelse & Stress. Dette har lagt grundlaget for mit virksomhedskoncept, som bygge på, at selvledelse er et delt ansvar (selvledelse på indersiden – medarbejderens ansvar) og selvledelse som en performance virksomheden ser (her kommer det organisatoriske ansvar ind).

I 2005 færdiggjorde jeg min bachelor fra RUC med fokus på værdibaseret ledelse og forandringsledelse. På RUC arbejder man meget praksisnært i samarbejde med virksomhedscases, og dette har lagt grundlaget for mit ønske om at tage teori og gøre det operationelt og praksisnært.

Jeg har en coaching eksamen, og mit fokus på coaching er med udgangspunkt i en leders/ medarbejders udfordring ift. at nå et givet mål. Jeg har fokus på at finde løsninger som passer til den enkelte og til organisationen. Og er der behov for at få luft og dykke mere ned i de udfordringer der er – så starter vi der.

Jeg er certificeret ZOIOS-konsulent, som et et digitalt trivselsmålingsværktøj.

Jeg er også tidligere certificeret i Væksthjulet og Modenhedsmodellen, som er udviklingsværktøjer til at se hele vejen rundt om en virksomhed. Dette har givet mig et 360 graders syn på forretningen.

Yderligere har jeg kursus i projektledelse, og jeg holder mig opdateret via arrangementer fra Business Kolding, SMV Danmark og faglige input fra LinkedIn.