Ingen skal stå alene i deres selvledelse!
Og det kræver stærke rammer for at lykkes.

Min vision er:

Jeg vil hjælpe med at skabe stærke selvledelseskulturer, som kan balancere en sund forretning (effektivitet) og sunde arbejdsliv (trivsel),
hvor vi deler ansvaret, så ingen står alene i deres selvledelse. Det handler om at skabe bæredygtige kulturer og dermed bæredygtige arbejdsliv.

Min mission er:

Jeg hjælper ved at styrke ledergruppen/ People & Culture (HR) i at sætte de rigtige rammer for selvledelseskulturen. Selvledelse er ikke noget vi er født med – det er specifikt fra virksomhed til virksomhed, og derfor er rammerne så vigtige. Konkret har jeg designet et koncept, som bygger på 4 trin, der netop arbejder med de ‘rigtige rammer’ for den enkelte virksomhed. Dette koncept er afspejlet i hele den måde jeg arbejder på i både Selvledelsestesten360™ og opbygningen af de skræddersyede interne forløb.

Stærke organisatoriske rammer støtter den enkeltes selvledelse

Alt for ofte ser jeg at individet bærer ansvaret for egen trivsel, egen effektivitet og kulturen.  Jeg mener dog, at vi glemmer en helt væsentlig faktor, som er det organisatoriske perspektiv. Jeg har udviklet et koncept for selvledelse, hvor fokus er på at skabe stærke organisatoriske rammer, som styrker organisationens selvledelse – og dermed også støtter den enkeltes selvledelse. Ingen skal stå alene med deres selvledelse – ansvaret er delt, dog primært et organisatorisk ansvar.

Vi er alle selvledende i alle former: Hybrid, ude, kontor...

Selvledelse er en ledelsesform som jeg vil vove at påstå er noget alle professionelle udøver i Danmark. Men hvad betyder det at være selvledende? Hvem bærer ansvaret og hvordan kan vi sætte de rigtige rammer, så man faktisk er i stand til at være selvledende? Dette har jeg specialiseret mig i.

I 2007 specialiserede jeg mig i selvledelse, og efter Corona blev der sat skub i ‘hvordan vi er selvledende’ da vi alle skulle arbejde på nye måder. Og det hele gik. Og det skubbede til grænserne for fleksibilitet og også for vores trivsel. Og det satte også skub i den måde vi arbejder på post-Corona. Så hvordan sikrer vi, at vi er effektive, trives, samtidig med vi er fleksible? Og hvordan møder vi nye krav som ESG stiller os?

4 trin - det komplekse er blevet operationelt

At skabe en stærk selvledelseskultur er svært, og derfor har jeg designet et koncept som gør selvledelse operationelt og til at arbejde med trin for trin. Og dette koncept kan bruges til dig som skal bygge hele fundamentet fra bunden og dig, som er godt i gang og vil have styrket HR-processerne og have dem til at give større mening.

Det må ikke blive en undskyldning, at det er svært. Det betyder bare, at det er vigtigt.

Mine værdier som menneske og som konsulent:

Balancen er både for mig selv og også i, hvordan jeg hjælper mine kunder. Vores samarbejde bygger på balancen mellem udvikling og drift og hvordan vi deler ansvaret for selvledelse i den enkelte virksomhed. Det handler også at at balance virksomhedens værdier med forretning.

Mit samarbejde med mine kunder bygger på, at jeg ser jeres styrker og ønsker, som vi bygger videre på. Og jeg arbejder for, at vi alle har en tydelig forståelse af situationer, udfordringer og muligheder.

Der er ingen quick fix, når det kommer til ledelse og organisationer. Og derfor så arbejder jeg med at vi finder løsninger, som hjælper med at forebygge fremtidige problemer og som hjælper ledelsen i hverdagen. Og løsninger der passer til den tid vi lever i og dine medarbejdergrupper.

Kvalifikationer & Kompetencer

Jeg har over 16 års erfaring og de 13 af årene er i SMV-segmentet, hvor jeg har siddet i forskellige konsulentroller. Jeg har også erfaring fra de store virksomheder som Vestas, Bredenoord og Kelsen (en del af FBC koncernen).

Jeg har altid drømt om at være selvstændig – det ligger til min person – men det kræver erfaring at kunne stå inde for sin faglighed og det ansvar en konsulent påtager sig. Derfor startede jeg først min virksomhed i sommer 2021, da jeg som 41 årig tog springet – jeg havde nok erfaring nu og det var en tid, hvor jeg havde brug for at noget måtte ændre sig i mit arbejdsliv af flere grunde: Et ønske om at faktisk kunne påvirke noget ude i organisationen, jeg hjælper. Et ønske om bedre balance i mit liv. Et ønske om at gøre det jeg tror på er rigtigt – særligt med fokus på det organisatoriske set-up, som jeg mener bliver overset i SMV-segmentet. Det organisatoriske set-up skaber de rammer, som gør, at du som leder ikke altid skal hive en kanin op af hatten eller lave brandslukning. Det handler om at være på forkant og træffe bevidste valg og beslutning om kultur, værdier og ledelses/HR-processer.

I 2019 blev jeg nomineret til kandidatprisen for at opbygge HR i en SMV i Region Syd.

I 2007 færdiggjorde jeg min kandidat i cand.merc.HRM fra CBS. Her skrev jeg speciale i Selvledelse & Stress. Dette har lagt grundlaget for mit virksomhedskoncept, som bygge på, at selvledelse er et delt ansvar (selvledelse på indersiden – medarbejderens ansvar) og selvledelse som en performance virksomheden ser (her kommer det organisatoriske ansvar ind).

I 2005 færdiggjorde jeg min bachelor fra RUC med fokus på værdibaseret ledelse og forandringsledelse. På RUC arbejder man meget praksisnært i samarbejde med virksomhedscases, og dette har lagt grundlaget for mit ønske om at tage teori og gøre det operationelt og praksisnært.

Jeg har en coaching eksamen, og mit fokus på coaching er med udgangspunkt i en leders/ medarbejders udfordring ift. at nå et givet mål. Jeg har fokus på at finde løsninger som passer til den enkelte og til organisationen. Og er der behov for at få luft og dykke mere ned i de udfordringer der er – så starter vi der.

Jeg er certificeret ZOIOS-konsulent, som et et digitalt trivselsmålingsværktøj.

Jeg er også tidligere certificeret i Væksthjulet og Modenhedsmodellen, som er udviklingsværktøjer til at se hele vejen rundt om en virksomhed. Dette har givet mig et 360 graders syn på forretningen.

Yderligere har jeg kursus i projektledelse, og jeg holder mig opdateret via arrangementer fra Business Kolding, SMV Danmark og faglige input fra LinkedIn.