Kursus: Sæt rammerne for selvledelse og styrk trivslen

Til HR-professionelle

Kurset vil give viden om selvledelse set i forhold til stress, og hvorfor rammerne er vigtige for at styrke selvledelsesevnen hos den enkelte. I bliver også introduceret til Selvledelsestesten360™, som er et HR-værktøj, der bygger bro mellem HR’s dagsorden og ledelsens travle dag. HR-værktøjet sikrer en dialog, der operationaliser og lægger grobunden for en handlingsplan til at implementere selvledelse.

Et kursus der støtter HR's dagsorden

HR står over for mange nye trends og faktiske krav som ESG, diversitet og sikring af en arbejdsplads med høj trivsel og work-life-balance samtidig med høj performance og effektivitet. Det handler både om at kunne tiltrække medarbejdere, sikre tilknytning og det handler også at understøtte nye måder at arbejde på og lede sig selv på som kræver samarbejde, videndeling og en læringskultur.

Værktøjet Selvledelsestesten360™ styrker dialogen med ledelsen

Ofte kan man som HR opleve, at den dagsorden, som man VED er vigtig, kan være svær at få commitment til hos direktionen og ledergruppen. Måske pga. driften tager over? Måske fordi HR kan mangle metoder til at operationalisere noget fluffy som selvledelse og kultur?

Uanset årsagen, så vil selvledelse kræve en fokuseret ledelsestilgang og et fokus på at sætte de rigtige rammer for selvledelse, der indebærer styrkelsen af HR-processer. Selvledelsestesten360™ er et HR-værktøj, der styrker dialogen.

Stærkt koncept for Selvledelsestesten360™
- 4 trin der styrker selvledelsesevnen

#1 Balancen mellem trivsel og effektivitet (sikrer bæredygtige arbejdsliv).

Trivsel og effektivitet går hånd i hånd, og ved at få den rigtige balance for netop jeres virksomhed mellem effektivitet og trivsel, så kan I både tiltrække, skabe tilknytning og performe.

Hvordan ser denne balance ud for netop jeres virksomhed?

#2 Værdier som guide for adfærd (sikrer tilknytning).

Værdierne er med til at guide vores adfærd – værdierne bestemmer de valg vi træffer, vores kommunikation og også, hvordan vi som HR designer HR-processerne. Værdierne vil i sidste ende styrke medarbejdernes tilknytning til virksomheden.

Hvordan ser jeres værdier ud? Og er de fremtidssikret til at tiltrække og tilknytte medarbejdere?

#3 Roller, ansvar, arbejdsgange og opgaveprioritering (sikrer performance).

Performance er essentiel for at virksomheden har en sund effektivitet og økonomi. Og performance styrkes ved at koble virksomhedsmål til adfærd, hvor alle forstår deres ansvar, deres rolle, arbejdsgange og prioriteter.

Hvordan performer jeres organisation?

#4 Løbende dialog og feedback (sikrer den gode dialog).

Selvledelse er et delt ansvar og ved at styrke den løbende dialog og feedback, så skaber I et rum, hvor leder og medarbejder deler ansvaret for selvledelse: Medarbejderne har et ansvar for at lede sig selv bedst muligt, og ledelsen har et ansvar for at sætte de rigtige rammer, som medarbejderne kan lede sig selv i via de tre ovenstående områder.

Hvordan er jeres dialog mellem ledere og medarbejdere i dag?

 

Et kursus i selvledelse og at sætte de rigtige rammer giver dig:

Datoer for kursus i selvledelse - sæt de rigtige rammer inkl. Selvledelsestesten360™

Jeg kører kun med mindre hold, og det betyder, at vi højst er 12 deltagere (minimum 6 deltagere). Og derfor sættes holdende løbende efter behov. 

Jeg arbejder i hele Danmark.

Inhouse kursus

Hvis I er et HR-team, der ønsker at få dette kursus, som en HR-dag, hvor I kompetenceopbygger ift  selvledelse og forebyggelse af stress, så kan vi godt lave et internt kursus, der bliver mere skræddersyet til jer.

Varighed og pris

Et kursus vil typisk vare 4 timer.

Vi sammensætter den pris, som passer til jer, og den vil afhænge af antal deltagere og hvor skræddersyet indhold vi laver.

Vil du høre mere om kursus til dit HR-team?

Kontakt mig på: