Gennemførelse af Selvledelsestesten360™

Selvledelsestesten360™ er et seriøst værktøj der styrker dialogen, giver viden og giver konkrete handlingsanvisninger for at styrke netop jeres selvledelseskultur.

Selvledelsestesten360™ danner også grundlag for et evt. videre forløb, der skræddersyes til netop jeres virksomhed og ønsker til selvledelse & kultur.

Prisen er 5.900 kr. ex. moms ≤6 deltagere (online/+kørsel).

Testen kan gennemføres på direktions-, leder- og afdelings/teamniveau.

Er I flere end 6 deltagere, så finder vi en pris, der passer til jer.

Gennemførelsen af Selvledelsestesten360™ indeholder:

  • Grundig introduktion til konceptet bag selvledelsestesten360™ og rammerne for en stærk selvledelseskultur.
  • Jeg faciliterer dialogen og vi gennemgår de fire trin i Selvledelstestesten360™.
  • Testens resultat giver en samlet score og delscore for, hvor stærke rammer I har for netop jeres selvledelseskultur – vi får dermed visuelt og faktuelt afdækket, hvordan rammerne for jeres selvledelseskultur ser ud.
  • Sammen får vi prioriteret, hvilke indsatser der giver mest værdi at igangsætte for at styrke netop jeres selvledelseskultur.
  • Næste skridt: Hvis I ønsker det, så kan vi skræddersy et internt forløb, der modner, giver viden og i praksis styrker selvledelseskulturen på direktionsniveau, ledergruppeniveau, afdelingsniveau og medarbejderniveau.

Værdien af en gennemført Selvledelsestest360™:

  • Selvledelse lyder jo meget nemt, ikke? Det er det bare ikke i praksis. Hvad der er rigtig selvledelse hos netop jer – det er virksomhedsspecifikt.  Testen giver jer en klar forståelse for selvledelse, et konkret output I kan arbejde videre med og fælles fodslag.
  • Jeg oplever, at når testen er gennemført, så har det givet nogle a-ha-oplevelser hos deltagerne, da I ofte sidder med forskellige syn på jeres organisation og behov.
  • Selvledelsestesten360™ er et strategiske og operationelt værktøj, der gør, at vi kan sætte ord på begreber som kultur og selvledelse, der i sin natur kan være en ‘fluffy’ størrelse.
  • De fire trin i testen favner helheden og er afgørende for at få en stærk selvledelseskultur.

Kontakt mig for at høre mere
- en lille investering med stor værdi.