få styr på hr-processerne

Der er mange ting, som skal falde i hak før du virkelig får værdi og mening med dine HR-processer. De tre vigtigste ting er, at HR bliver koblet til forretningen, at de afspejler det image som I har ude ved kunderne, og så handler det i høj grad om at vælge de HR-processer til, som er vigtigst for jeres medarbejdere og CEO.

Jeg kan hjælpe dig med at få styr på dine HR-processer og dermed få udviklet virksomheden på en måde, hvor det giver mening for alle i organisationen. Også for dig.

Læs med nedenfor om, hvordan jeg kan hjælpe dig:

Lad mig hjælpe dig med at balancere både forretningens og medarbejdernes behov

Dit HR-årshjul

Årshjulet er faktisk et vigtigt redskab for at du kan få overblik, få prioriteret og skabt det rigtige arbejdsflow for dig og for organisationen.

Har du et HR-årshjul eller skal jeg hjælpe dig? Det handler om, hvad der skal vælges til, og hvad der er vigtigt for forretningen, for medarbejderne og for jeres kultur og trivsel.

Employer branding og dit tiltrækningsunivers

Hvad tilbyder du kommende medarbejdere? Hvilket “univers” træder de ind i og melder sig ind i, når de søger job hos netop jer?
Det handler om at sætte ord på det, som I allerede gør, og at få truffet bevidste valg om, hvad det er, som er unikt ved jer. Det handler også om at sætte ord bag handling, så det I siger også er det I gør.

Rekruttering og forventningssamtalen

Alt fra stillingsopslag til selve forventningssamtalen er vigtig – og der skal gerne være en rød tråd i forhold til det billede, som medarbejderen ser: Er der sammenhæng mellem indhold i stillingsopslag og til de spørgsmål, der bliver stillet inde ved samtalen? Og håndterer I ansøgningsprocessen på en måde, der stemmer overens med jeres værdier? Alt spiller sammen og det er vigtigt at I har en god proces herfor.

Medarbejderhåndbogen - gør den levende

Skal den være online? Skal den være beskrivende med regler? Eller skal den måske være levende og involverende ift. kundeservice, teamet og den kultur, som jeres medarbejdere træder ind i?

Jeres medarbejderhåndbog er et vigtigt aktiv hele vejen igennem jeres medarbejderes tid hos jer – alt fra at indgå i forventningsafstemning i rekrutteringsfasen til pre- og onboarding til de svære samtaler. 

Pre- og onboarding

Fasthold dine medarbejdere fra de skriver under til de starter den første dag. Og klæd dem på til succes ved at oplære dem i kulturen, de interne arbejdsgange og jeres faglige mærkesager.

Kompetenceudvikling

Hvad skal vi egentligt kompetenceudvikle indenfor? Hvad er vigtigt for vores forretning? Hvad er vigtigt for vores kultur og internt? Og hvad er vigtig for vores medarbejder? Det er vigtigt at sætte en ramme, som medarbejderne kan udvikle sig indenfor og så er det vigtigt at vælge den rigtige form. Er det MUS eller løbende feedback?

Exit - tak for nu

Du kan lære en masse fra dine medarbejdere, som har sagt op. Får du spurgt? Og får I snakket om grundene i ledelsen?

Aftale og pris

Det er svært at sige, hvad det koster, da det afhænger af mange ting. Men jeg tør godt love dig, at du kan komme i gang fra 5000 kr. ex moms. Og du kan vælge den HR-proces, som du er i gang med nu, hvor vi kigger den igennem sammen og får set på styrkerne og der, hvor der er plads til forbedring.

Skal vi kigge på dine HR-processer?

Jeg tager gerne et indledende møde, som er uforpligtende, og kigger på en eller flere af dine HR-processer. Måske er det nogle konkrete ting, som du gerne vil have kigget på? Eller måske fungerer HR-processerne ikke så godt, som du kunne ønske? Eller du skal måske i gang med helt nye processer?

Jeg vil gerne hjælpe dig.

 

Du kan kontakte mig på mit mobilnummer 2714 8892 og mail henriette@hrudvikling.dk.

Jeg ser frem til at møde dig.

Mange hilsner

Henriette

HR UDVIKLING v/ Henriette Nørgaard