Certificering i Selvledelsestesten360™

Til HR-professionelle

Selvledelsestesten360™ er et HR-værktøj, der bygger bro mellem HR’s dagsorden og ledelsens travle dag. HR-værktøjet sikrer en dialog, der kan gennemføres på alle niveauer, der operationalisere fluffy begreber som kultur og selvledelse.

Denne certificering er i pilotprojekt-fasen og derfor er der intropris.

En certificering der støtter HR's dagsorden

HR står over for mange nye trends og faktiske krav som ESG, diversitet og sikring af en arbejdsplads med høj trivsel og work-life-balance samtidig med høj performance og effektivitet. Det handler både om at kunne tiltrække medarbejdere, sikre tilknytning og det handler også at understøtte nye måder at arbejde på og lede sig selv på som kræver samarbejde, videndeling og en læringskultur.

Selvledelsestesten360™ styrker dialogen på strategisk niveau og operationalisere fluffy begreber

Ofte kan man som HR opleve, at den dagsorden, som man VED er vigtig, kan være svær at få commitment til hos direktionen og ledergruppen. Måske pga. driften tager over? Måske fordi HR kan mangle metoder til at operationalisere noget fluffy som selvledelse og kultur?

Uanset årsagen, så er vi alle selvledende og vi alle skal lære at lede os selv (måske på nye måder) grundet nye krav, trends og for at følge med fremtidens arbejdsmarked. Og det kræver en stærk selvledelseskultur. Selvledelsestesten360™ er et HR-værktøj, der styrker dialogen.

Stærkt koncept for Selvledelsestesten360™
- 4 trin der styrker selvledelseskulturen:

#1 Balancen mellem trivsel og effektivitet (sikrer bæredygtige arbejdsliv).

Trivsel og effektivitet går hånd i hånd, og ved at få den rigtige balance for netop jeres virksomhed mellem effektivitet og trivsel, så kan I både tiltrække, skabe tilknytning og performe.

Hvordan ser denne balance ud for netop jeres virksomhed?

#2 Værdier som guide for adfærd (sikrer tilknytning).

Værdierne er med til at guide vores adfærd – værdierne bestemmer de valg vi træffer, vores kommunikation og også, hvordan vi som HR designer HR-processerne. Værdierne vil i sidste ende styrke medarbejdernes tilknytning til virksomheden.

Hvordan ser jeres værdier ud? Og er de fremtidssikret til at tiltrække og tilknytte medarbejdere?

#3 Roller, ansvar, arbejdsgange og opgaveprioritering (sikrer performance).

Performance er essentiel for at virksomheden har en sund effektivitet og økonomi. Og performance styrkes ved at koble virksomhedsmål til adfærd, hvor alle forstår deres ansvar, deres rolle, arbejdsgange og prioriteter.

Hvordan performer jeres organisation?

#4 Løbende dialog og feedback (sikrer den gode dialog).

Selvledelse er et delt ansvar og ved at styrke den løbende dialog og feedback, så skaber I et rum, hvor leder og medarbejder deler ansvaret for selvledelse: Medarbejderne har et ansvar for at lede sig selv bedst muligt, og ledelsen har et ansvar for at sætte de rigtige rammer, som medarbejderne kan lede sig selv i via de tre ovenstående områder.

Hvordan er jeres dialog mellem ledere og medarbejdere i dag?

 

En certificering i Selvledelsestesten360™ giver dig et
HR-værktøj:​

Datoer for certificering i Selvledelsestesten360™

Jeg kører kun med mindre hold, og det betyder, at vi højst er 12 deltagere (minimum 6 deltagere). Og derfor sættes holdende løbende efter behov. 

Jeg arbejder i hele Danmark.

Inhouse certificering i Selvledelsestesten360™

Hvis I minimum er 2 deltagere, der gerne vil certificeres i selvledelsestesten360™, så kan vi godt lave et internt kursus, der bliver mere skræddersyet til jer.

Varighed og pris

En certificering på hold vil være bygget op omkring et heldags-arrangement.

Inhouse certificering vil også vare en dag, men kan evt. deles op over 2 dage.

Normalprisen er 7.900 DKK pr. deltager (ex moms/ex kørsel ved inhouse certificering).

Intropris lige nu på 5.500 DKK (ex moms/ex kørsel ved inhouse certificering).

Vil du høre mere om certificeringen?

Kontakt mig på: