Vil du have en stærk
selvledende organisation?

Få lange medarbejderrelationer og behold viden i virksomheden

En stærk selvledelseskultur handler om, at vi er samlet om en opgave, som vi skal udføre, og vi gør det på en bestemt måde med en bestemt adfærd. Dette skaber jeres unikke selvledelseskultur. Kulturen bliver mere og mere afgørende for mening og indre trivsel.

Få bedre arbejdsglæde og effektivitet ved opgaver

Når alle kender deres formål og rolle (hvorfor), hvordan de skal arbejde og hvad de skal prioritere for at nå virksomhedens mål, så giver dette både arbejdsglæde, da vi når vores resultater på en meningsfuld måde – dette giver også effektivitet. 
Trivsel og effektivitet hænger sammen.

Få kultur og adfærd koblet sammen

Det er så nemt at sige, hvad vi gerne vil have, men tit kommer vi til at spille på for få strenge. For at få den rigtige selvledende kultur, så kræver det indsatser der favner helheden og at vores kommunikation og processer understøtter den kultur vi ønsker.

Få styrket organisationens selvledelse i et forløb hos mig:

Selvledelse handler grundlæggende om at gøre de rigtige ting, på den rigtige måde med den rigtige adfærd. Og dette er virksomhedsspecifikt og unikt. Derfor arbejder jeg med skræddersyede workshopsforløb til ledergruppen som tager jer igennem 4 trin, som er afgørende for at styrke selvledelsen hos netop jeres organisation. 

Indholdet bliver tilpasset organisationens score i selvledelsestesten™ –  vi starter dér, hvor I er.

Og I får endnu MERE som en del af workshopforløbet...

  • I får en playbook som indeholder al den viden, I har fået i hver workshop og de beslutninger, der er truffet.
  • Hver workshop følges op med 2 timers coaching med fokus på at få fremdrift i beslutninger truffet på de enkelte workshops (1:1/ hele ledergruppen).
  • I får også en skabelon for den HR-proces, som I vælger at sætte fokus på for at implementere jeres selvledelsestiltag.

Vil du høre mere? Kontakt mig på enten mail eller mobil.