Bliv din egen kulturspecialist

Til CEO & HR

Konsulent hjælp |


Interne workshops |


Workshops & netværksforløb |

Henriette Nørgaard, Indehaver & Kulturspecialist
Bliv din egen kulturspecialist

Til CEO & HR

Konsulent hjælp | Interne workshops |
Workshops & netværksforløb |

Vil du have en stærk selvledende organisation?

Hvis du ønsker bedre trivsel, energi og gejst ved opgaver og gode løsninger samtidig med at virksomhedens mål bliver opfyldt – så er stærk selvledelse vejen frem.

Men mange har udfordringer med at implementere selvledelse for det kan være komplekst. Derfor har jeg dedikeret mig til at sikre en stærk selvledelse i praksis, så vi sammen kan skabe en bedre balance mellem effektivitet og trivsel. 

Læs mere om, hvordan du kan komme i gang med at forbedre selvledelse i din virksomhed med 3 trin

Selvledelse kræver fokus fra alle. MEN det er virksomhedens ansvar at sætte de rigtige rammer for selvledelse.

Og som direktør er du afhængig af, at dine medarbejdere via deres adfærd, prioriteringer og løsning af opgaver er med til at understøtte din virksomheds mål.

For at sikrer dette, kræver det tydelige rammer, der støtter dine medarbejdere i deres egen selvledelse. Fordelene er store og bagsiden af selvledelse ligeså, da stress og ineffektivitet stiger og dine medarbejdere stopper eller bliver ligeglade.

Har du den rigtige kultur til netop din virksomhed?

“Culture eats strategy for breakfast!” er efterhånden en kendt sætning.

Men hvordan får du så den rigtige kultur til netop din virksomhed?

Det afhænger af dine kunder, produkter/ydelser, værdier og DNA’en.

Få det bedste frem i ledelsen og medarbejderne ved at arbejde konkret med din kultur, viden, adfærden og kompetencerne.

 Vi starter der, hvor dit behov er – og vi arbejder med:

Kulturen | Ledelse | HR-løsninger | Trivsel

Dette er de fire elementer, som får din kultur til at leve i praksis

Kulturen – lige fra en status på kulturen, din kultur vision, din kulturs gennemslagskraft til internt og eksternt kulturmatch. Det handler om helheden, din virksomheds DNA og værdier.

Ledelsen – din ledelsesrolle, ledelseskommunikation og din trivsel som leder (god trivsel = overskud og fokus).

HR – Den organisatorisk “lim”, som binder dine ønsker som leder sammen med den adfærd dine medarbejdere har – dette gør vi via de rigtige HR-løsninger der understøtter kulturen, din forretning og som hjælper dig i din daglige ledelse.

Trivslen – en høj trivsel er afgørende for, at du kan udvikle kulturen og din virksomhed.

Sådan får du de rigtige rammer for selvledelse

Trin 1
Værdibaseret-ledelse som ledelsesværktøj til at guide adfærd

Værdier er stærke, når de leves i praksis vs. når værdierne står på en plakat. Vi alle bruger de samme top 20 værdier – men det gør ikke noget, så længe vi får værdierne til at slå igennem og være tydelige på alle niveauer.
 
Vi arbejder med:
Identifikation af værdier | Værdiernes betydning for adfærd | Værdiernes gennemslagskraft 
 

Trin 2
Løbende dialog og feedbackkultur

Selvledelse er ‘ledelse på indersiden’ og det er styret af vores indre overbevisninger, erfaringer og ambitioner. Der er grænser for, hvad vi som ledere skal blande os i, men dét vi kan påvirke og styrke som ledere er at hjælpe medarbejdere med deres indre selvledelse, så det bliver tydeligt for medarbejderne, når de er en succes.
 
Vi arbejder med:
Den styrkende dialog | Autenticitet i ledergruppen og fælles fodslag | Ledelsesretten  
 

Trin 3
Rollebeskrivelser og overblik

Når du skal lede dig selv, så er din rolle afgørende for, hvad der er dét rigtige at gøre, prioritere og løse. Derfor bliver vi nødt til at sikre os at vi har de rigtige rolle, klarhed over ansvaret i rollerne og kerneopgaver
 
Vi arbejder med:
Overblik over roller og kerneopgaver | Rollebeskrivelser for ledere og medarbejdere | Implementering af roller i praksis 
 

CEO & Dig

Til dig der er direktør, ejer og leder:

Når du VED, at du gerne vil gøre noget andet end det, du gør nu. Klik ind på siden og se, hvordan jeg kan hjælpe dig.

 

HR & Dig

Til dig der sidder med HR:

Når du gerne vil have HR-løsninger, der giver mening og ledelsesmæssig opbakning til.

Til dig som ejerleder​​

Som din fortrolige sparringspartner hjælper jeg dig med:

Din trivsel er vigtig for dig og din forretning: Få et status tjek. 
Din effektivitet i hverdagen ud fra et fokus på dine roller.
Din ledelsesrolle: Jeg arbejder med din adfærd, at du træffer bevidste valg og er skarp i, hvornår du træder ind og ud af din ledelsesrolle.
–  Dine mål, dine værdier og DNA’en i din virksomhed – få dem tilpasset til, hvor du er nu og til din virksomheds behov.
Håndholdt sparring på kommunikation og adfærd i praksis for at efterleve værdier, for at være rollemodel på den rigtige måde og meget mere. 

Dine medarbejdere

Lad os sammen få arbejdet med dét, der fylder, når du har ansatte. Det kan fx. være:

– Få styring over medarbejderkrav og undgå en ‘kræver-kultur’.
– Få roller, ansvar og jobfunktioner til dine medarbejdere formuleret og kommunikeret.
Hvorfor gør dine medarbejdere ikke det du siger? Fokus på barriereanalyse.
– Få skabt det rigtige udviklingsmiljø til dine teknikere og udviklere, som passer til netop din virksomhed.
– Få fat i de rigtige medarbejdere.
– Få sikret høj effektivitet og fastholdelse gennem motivation, mening og trivsel.

Dine kunder

Jeg hjælper dig med at du får den kundeservice og dét kundesamarbejde, som er vigtigt for dig. Jeg kan også hjælpe dig med at få det rigtige kundefokus: 

Fasthold dine kunder ved at arbejde målrettet med din kundeservice og få prioriteret de vigtigste TO DOs ude ved kunden.
– Få et godt samarbejde med dine kunder – dette kan lade sig gøre ved at arbejde med kunderejsen og forventningsafstemningen og dine medarbejderes og din kommunikation. 
– Er dit kundefokus det rigtige? Eller skal du ændre og tilpasse kundegruppen, servicen eller produktet? Via dialog med kunder og medarbejdere, kan vi blive klogere herpå.

Sæt de rigtige rammer for succes

Rammerne er afgørende for, at dine medarbejdere i praksis kan gøre dét, du gerne vil. Jeg kan hjælpe dig med: 

– At du sætter en retning, som er tydelige ift. adfærd og hvad du forventer.
-At du får den kultur og stemning, som du gerne vil have i din virksomhed og overfor kunderne. 
– At medarbejderne ser  virksomhedens mål som vigtige.
– At du som ejerleder leder bevidst ud fra værdier.
– Hvis I er flere ledere: Tal med én stemme.

Vil du have en strategisamtale?

Med en strategisamtale får du overblik over, hvad du med fordel kan styrke, så du får en stærk selvledende organisation.
 
Jeg har personlig og praktisk erfaring med at arbejde med selvledelse –
og mit fokus er at få skabt balance mellem effektivitet og trivsel.
 
Jeg ser frem til at tale med dig.

Mange hilsner
Henriette Nørgaard

Ejer | Specialist i selvledelse & kultur

HR UDVIKLING v/ Henriette Nørgaard | Mobil: 2714 8892 | Mail: henriette@hrudvikling.dk
DK – Kolding | CVR-nr. : 37912794